Státní závěrečná zkouška

Státní zkouška u nás probíhá zároveň s obhajobou diplomové práce. Začínáme obhajobou, na tu budete potřebovat stručné představení práce – čemu a proč jste se věnovali, jakými postupy jste výzkum provedli a na co zajímavého jste přišli. Na představení práce je vyhrazeno 10 minut, tak je dobré mít vše dopředu promyšlené. Poté se diskutují posudky a další otázky komise. Celá obhajoba se obvykle vejde do 20-25 minut.

Bezprostředně po obhajobě následuje státní zkouška. Ta se skládá ze tří okruhů, které odrážejí tematické základy programu – teoretické přístupy a hlavní koncepty spojené s energetickou bezpečností, energetická politika ČR a energetická politika EU. Otázky a literaturu k jednotlivým okruhům najdete zde.

Samotná zkouška probíhá následovně: hodinu před začátkem obhajoby si z každého okruhu si vylosujete jednu otázku, celkem tedy tři. Pak máte 60 minut na přípravu, po níž následují obhajoba a samotná zkouška. Pořadí otázek si můžete vybrat, takže můžete začít tématem, které vám jde nejlépe. Doporučujeme začít každou otázku stručnou osnovou toho, co jste si během přípravy nachystali. Vaším cílem u zkoušky by mělo být prokázat, že diskutovaným tématům rozumíte, dokážete je vidět v souvislostech a dovedete propojovat teoretické koncepty s praktickými příklady.

Další informace:

  • Ke zkoušce přijďte nejpozději 90 minut předem – 60 minut je určeno na přípravu a 30 minut jako rezerva, kdyby došlo k nějaké změně na poslední chvíli.
  • Dress code je semi-formální.
  • Zkouška i obhajoba jsou veřejné – přijďte se podívat, jak probíhají, a podpořit svoje starší kolegy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info