Jak se přihlásit a co číst?

Přihláška

K přijímacímu řízení se můžete přihlásit pomocí elektronické přihlášky. Nové studenty přijímáme dvakrát ročně, takže zahájení studia je možné v podzimním i jarním semestru. Přihlášky jsou typicky dostupné od února do dubna (pro zahájení studia v září) a od září do listopadu (pro zahájení studia v únoru).

Přihlásit se

Zkouška

Přijímací zkouška se koná v budově FSS MUNI a probíhá formou písemného testu. Na test je vyhrazeno 60 minut, výsledky s vámi probereme osobně už pár hodin po jeho skončení. Test se skládá z pěti otevřených otázek, které vycházejí z pěti tematických okruhů.

Tematické okruhy a literatura

1. Mezinárodní politická ekonomie (IPE)

 • Základní problémy a zkoumané otázky IPE.
 • Paradigmatické perspektivy IPE: ekonomický nacionalismus, ekonomický liberalismus, marxismus.
 • Teoretické koncepty IPE: teorie dvojí ekonomiky, teorie hegemonické stability, teorie moderního světového systému, teorie endogenního růstu, nová ekonomická geografie, teorie strategického obchodu.

  Literatura: Krpec & Hodulák, 2011, stránky 17-25, 45-64

2. Metody a techniky výzkumu v politických vědách

 • Princip kvalitativního a kvantitativního výzkumu.
 • Základní kroky návrhu výzkumu (research design): výběr tématu, výzkumná otázka/hypotéza, konceptualizace, operacionalizace, indikátory.
 • Koncepty v sociálních vědách.

  Literatura: Punch, 2008; Kelly, 2011

3. Politické a ekonomické dějiny

 • Politické a ekonomické dějiny 20. století.
 • Klíčové mezinárodní organizace a jejich rozvoj ve 20. století: OSN, mezinárodní ekonomické organizace, bezpečnostní organizace a aliance.

  Literatura: Krause & Nye, 1975; Sachs, 1999

4. Evropská unie

 • Jednotný trh.
 • Hospodářská a měnová unie.
 • Financování politik EU.

  Literatura: Fiala, Krutílek, & Pitrová, 2018, stránky 493-720; 867-899

5. Základy energetické politiky

 • Rozvoj energetiky ve 20. století.
 • Energetické organizace (IEA, OPEC).
 • Moderní dějiny české energetické politiky.
 • Poznámka: doporučujeme využít veřejně dostupných zdrojů (např. Google scholar) a seznámit se s hlavními událostmi ve světové energetické politice 20. a 21. století: rolí energetických surovin v druhé světové válce, rozvojem jaderné energetiky, ropnými šoky a plynovými krizemi, politikou ochrany klimatu (Kjótským protokolem a Pařížskou dohodou), jadernými haváriemi a jejich společenskými a politickými důsledky, nástupem obnovitelných zdrojů a německým energetický obratem (Energiewende).

  Literatura: Smil, 2000; Scott, 1994, stránky 19-44; CIA, 1986; Černoch, 2019

Literatura

 • CIA. (1986). OPEC Handbook. Načteno z https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP97R00694R000500650001-4.pdf
 • Černoch, F. (2019). The History of the Czech Energy Sector. V T. Vlček et al., The Energy Sector and Energy Policy of the Czech Republic (stránky 28-43). Brno: Masarykova univerzita. Načteno z https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1278/3726/1607-1/0#preview
 • Fiala, P., & Pitrová, M. (2009). Evropská unie. Brno: CDK.
 • Fiala, P., Krutílek, O., & Pitrová, M. (2018). Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
 • Kelly, A. P. (2011). Social research methods. University of London. Načteno z https://is.muni.cz/go/57fk2i
 • Krause, L. B., & Nye, J. S. (1975). Reflections on the Economics and Politics of International Economic Organizations. International Organization, 29(1), stránky 323-342.
 • Krpec, O., & Hodulák, V. (2011). Politická ekonomie mezinárodních vztahů. Brno: Mezinárodní politologický ústav.
 • Sachs, J. D. (1999). Twentieth-century political economy: a brief history of global capitalism. Oxford Review of Economic Policy. Načteno z https://pdfs.semanticscholar.org/7f96/69517ce60fce75a5b2857cb249e7e41a8aa2.pdf
 • Scott, R. (1994). The History of the IEA: Origins and Structure. Načteno z International Energy Agency: https://iea.blob.core.windows.net/assets/b73b0800-ed54-48ba-bf16-cc6820b723a3/1ieahistory.pdf
 • Smil, V. (2000). Energy in the Twentieth Century: Resources, Conversions, Costs, Uses, and Consequences. Načteno z Vaclav Smil System Consulting: http://www.vaclavsmil.com/wp-content/uploads/docs/smil-article-2000-aree2000-1.pdf
 • Thym, D. (2011). The Intergovernmental Constitution of the EU's Foreign, Security & Defence Executive. European Constitutional Law Review, 7(3), stránky 453-480.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info