Jak se přihlásit a co číst?

Přihláška

K přijímacímu řízení se můžete přihlásit pomocí elektronické přihlášky. Nové studenty přijímáme dvakrát ročně, takže zahájení studia je možné v podzimním i jarním semestru. Přihlášky jsou typicky dostupné od února do dubna (pro zahájení studia v září) a od září do listopadu (pro zahájení studia v únoru).

Přihlásit se

Zkouška

Přijímací zkouška se koná v budově FSS MUNI a probíhá formou písemného testu. Na test je vyhrazeno 60 minut, výsledky s vámi probereme osobně už pár hodin po jeho skončení. Test se skládá z pěti otevřených otázek, které vycházejí z pěti tematických okruhů.

Tematické okruhy a literatura

I. Teorie mezinárodních vztahů

 • Základní východiska a specifika hlavních teorií MVZ: realismu, liberalismu, marxismu, konstruktivismu a postpozitivistických teorií.
 • Velké debaty v historii MVZ.
 • Základy mezinárodní politické ekonomie.

Literatura

 • Baylis & Smith, 2001, stránky 141-252, 277-298
 • Drulák, 2003, stránky 134-144

II. Metody a techniky výzkumu v sociálních vědách

 • Princip kvalitativního a kvantitativního výzkumu.
 • Základní kroky návrhu výzkumu (research design): výběr tématu, výzkumná otázka/hypotéza, konceptualizace, operacionalizace, indikátory.
 • Případová studie

Literatura

 • Punch, 2008
 • Drulák, Epistemologie, ontologie a operacionalizace, 2008
 • Kořan, 2008
 • Karlas, 2008

III. Dějiny mezinárodních vztahů

 • Milníky vývoje mezinárodního systému v letech 1648-1914.
 • Moderní dějiny a klíčové události v mezinárodních vztazích od roku 1914.
 • Změny polarity mezinárodního sytému ve 20. století.
 • Klíčové mezinárodní organizace a jejich rozvoj ve 20. století: OSN, mezinárodní ekonomické organizace, bezpečnostní organizace a aliance.

Literatura

 • Skřivan, 1999, stránky 7-13, 89-132,165-171, 220-250
 • Moravcová, Bělina, & Pečenka, 1994, stránky 23-35
 • Plechanovová & Fidler, 1997, stránky 1-204
 • Krause & Nye, 1975

IV. Evropská unie

 • Milníky vývoje evropské integrace.
 • Mechanismy fungování EU (instituce a schvalovací procesy).
 • Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU.
 • Vznik a vývoj vnitřního trhu EU.

Literatura

 • Fiala & Pitrová, 2009, stránky 47-202,421-440
 • Thym, 2011

V. Základy energetické politiky

 • Hlavní události světové energetiky ve 20. století (rozvoj ropného průmyslu, nástup jaderné energie, nacionalizace ropného průmyslu, ropné šoky, nástup obnovitelných zdrojů a klimatických politik).
 • Environmentální a energetická dimenze Evropské unie.

Literatura

 • Smil, 2000
 • Fiala & Pitrová, 2009, stránky 492-502

 

Literatura

Baylis, J., & Smith, S. (2001). The Globalization of World Politics. Oxford: Oxford University Press.

Drulák, P. (2003). Teorie Mezinárodních vztahů. Praha: Portál.

Drulák, P. (2008). Epistemologie, ontologie a operacionalizace. V P. Drulák, Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (stránky 14-28). Praha: Portál.

Fiala, P., & Pitrová, M. (2009). Evropská unie. Brno: CDK.

Karlas, J. (2008). Komparativní případová studie. V P. Drulák, Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (stránky 62-91). Praha: Portál.

Kořan, M. (2008). Jednopřípadová studie. V P. Drulák, Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (stránky 29-61). Praha: Portál.

Krause, L. B., & Nye, J. S. (1975). Reflections on the Economics and Politics of International Economic Organizations. International Organization, 29(1), stránky 323-342.

Moravcová, D., Bělina, P., & Pečenka, M. (1994). Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941. Praha: ISE.

Plechanovová, B., & Fidler, J. (1997). Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku.

Punch, K. F. (2008). Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál.

Skřivan, A. (1999). Evropská politika 1648-1914. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml.

Smil, V. (2000). Energy in the Twentieth Century: Resources, Conversions, Costs, Uses, and Consequences.Načteno z Vaclav Smil System Consulting: http://www.vaclavsmil.com/wp-content/uploads/docs/smil-article-2000-aree2000-1.pdf

Thym, D. (2011). The Intergovernmental Constitution of the EU's Foreign, Security & Defence Executive. European Constitutional Law Review, 7(3), stránky 453-480.