Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (MVEB)

„MVEB nabízí skutečně interdisciplinární studium, které studentům nejlépe umožňuje rozvinout svůj potenciál.

Naši absolventi každý den dokazují, že to funguje.“

Břetislav Dančák Břetislav Dančák
Emeritní děkan Fakulty sociálních studií a zakladatel programu

Přidaná hodnota

Relevance

Energetika prostupuje všechny aspekty fungování moderní společnosti.
Energetická politika je důležitou součástí zahraniční, bezpečnostní, environmentální i sociální politiky.

Užitečnost

Na pracovním trhu dlouhodobě roste poptávka po absolventech, kteří jsou schopni propojovat znalosti z různých oborů a orientovat se v rychle měnícím se prostředí energetiky.

Jedinečnost

Ve střední a východní Evropě existuje jen jeden interdisciplinární program studia energetiky:
MVEB

Témata

Životní prostředí

Klimatická změna a lokální znečištění ovzduší jsou průvodním jevem neustále rostoucí spotřeby energie. Jak přesně je s nimi energetika propojena a co se s tím dá dělat?

Hospodářský rozvoj

Dostupnost levné energie urychluje hospodářský rozvoj a zvyšuje kvalitu života.
Jak zajistit dostupnost energií pro všechny skupiny obyvatel?

Politika a rozhodování

Jak se utvářejí energetické politiky v různých částech světa?
Jaké cíle sledují a jaké nástroje využívají?
Jaké jsou jejich silné a slabé stránky?

Bezpečnost a geopolitika

Co se dá dělat se závislostí na nestabilních regionech?
Jak zajistit stabilní dodávky energií?
Jak porozumět ropným šokům a plynovým krizím?

Lokální opozice

Lokální opozice a přijetí na místní úrovni patří mezi hlavní témata uvádění energetických politik do praxe.
Jak funguje interakce mezi investory a místními obyvateli?

Energetická tranzice

Přechod k nízkouhlíkové energetice přináší decentralizovanou výrobu energie, nové obchodní modely, nová pravidla a nové hráče.

Trhy a obchodování

Sociální, environmentální a hospodářské politiky mají přímý vliv na energetické trhy.
Trhy na druhou stranu určují podobu těchto politik.
Jak se v tom vyznat?

Technologie a inovace

Jak fungují současné a nastupující energetické technologie?
Jakým způsobem jejich limity omezují možnosti energetické politiky?

Evropská unie

EU má podstatný vliv na podobu národních energetických politik.
Málokdo se v ní orientuje tak, jako naši absolventi.

Struktura

Jak se utváří energetická politika?

To se dozvíte v předmětech zaměřených na environmentální, technicko-ekonomické nebo právní aspekty energetiky.
Vše si ukážeme na praktických příkladech z ČR, EU a dalších koutů světa.

Jak ji zkoumat a interpretovat?

Předměty zaměřené na analytické postupy a interpretační perspektivy vám pomohou o nově nabytých znalostech strukturovaně přemýšlet.

Jak to vypadá v praxi?

V praktických předmětech navštívíte instituce a firmy, náhlednete do útrob reaktoru, vyzkoušíte si tvorbu investičních modelů, seznámíte se s lidmi z praxe a vydáte se za nimi na stáž.

Kam dál?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info