Interní přednášející

Filip Černoch

Filip je vedoucím programu MVEB a koordinátorem výzkumu energetické politiky na katedře. Zbylý čas rozděluje především mezi následující výzkumná témata: energetická tranzice, environmentální rozměr energetické politiky a německá energetická politika.

Kontakt: Kancelář 4.35 | 549 49 3694 | cernoch@mail.muni.cz

Projekty

Předchozí 1 2 Další

Publikace

Počet publikací: 65


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Břetislav Dančák

Břetislav je iniciátorem vzniku energetického výzkumu i výuky na FSS. V minulosti působil jako ředitel Mezinárodního politologického ústavu, v současné době je děkanem FSS. Zaměřuje se na energetickou geopolitiku a zahraniční politiku Spojených států.

Kontakt: Kancelář 2.13 | 549 49 1901 | dancak@fss.muni.cz

Projekty

Předchozí 1 2 3 Další

Publikace

Počet publikací: 114


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 12 Další

Hedvika Koďousková

Studijní pobyty ve Velké Británii a Číně nasměrovaly Hedviku k výzkumu energetické politiky v Asii. Kromě toho se Hedvika věnuje sociálním aspektům energetiky a na MVEB rozvíjí téma energetické chudoby.

Kontakt: Kancelář 4.35 | 549 49 7388 | kodouskova@mail.muni.cz

Předměty

Akademický rok 2021–2022

Projekty

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Projekty

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Veronika Zapletalová

Veronika na katedře koordinuje studijní pobyty a stáže. Jinak se věnuje zejména tématům spojeným s Evropskou unií: současné podobě vládnutí a vývoji integrace EU, vnější dimenzi evropské energetické politiky a liberalizace evropských energetických trhů.

Kontakt: Kancelář 4.50 | 549 49 5971 | zapletalova@mail.muni.cz

Projekty

Předchozí 1 2 Další

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další

Předměty

Akademický rok 2021–2022

Projekty

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další

Projekty

Předchozí 1 2 Další

Publikace

Počet publikací: 54


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Petr Ocelík

Petr má na starosti výuku teoretických a metodologických předmětů zaměřených na interpretační a analytické nástroje pro zkoumání energetiky. Odborně se zaměřuje na aplikaci analýzy sociálních sítí ve studiu energetické a klimatické politiky. Kromě toho se v Evropském konsorciu pro politický výzkum  podílí na vedení skupiny zabývající se politickými sítěmi. 

Kontakt: Kancelář 4.50 | 549 49 6233 | ocelik@mail.muni.cz

Projekty

Publikace

Počet publikací: 33


Předchozí 1 2 3 4 Další

Jan Osička

Honza je studijní poradcem progamu MVEB. Kromě toho se s ním můžete setkat v rámci Evropském konsorcia pro politický výzkum, kde se podílí na vedení skupiny zabývající se energetickou politikou. Tematicky ho zajímá především obchodování s energetickými komoditami, přeshraniční dopady reforem energetické politiky a německá energetická politika

Kontakt: Kancelář 4.35 | 549 49 6896 | osicka@mail.muni.cz

Projekty

Předchozí 1 2 Další

Publikace

Počet publikací: 40


Předchozí 1 2 3 4 Další

Stážisté

Anežka Konvalinová

Předmět Polská zahraniční politika na bakalářském stupni studia Anežku zaujal natolik, že se díky němu začala učit polsky a začala se i více zajímat o nejenom o energetické dění v regionu střední Evropy. Od jara 2019 Anežka spolupracuje na projektech zabývajících se  budoucností evropské integrace z pohledu zemí Visegrádu, mediálním pokrytí tématu klimatické změny v ČR a v neposlední řadě i na výzkumu energetické tranzice v Polsku.

Kontakt: 449212@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info