Proč se přihlásit?

Důvodů, proč se přihlásit, je nespočet. Tak alespoň několik příkladů:

Otevřenost

Bez popisku

Program nevyžaduje žádnou specifickou předchozí znalost. Studují u nás bakalářští absolventi sociálních věd, geografie, ekonomie nebo elektrotechniky.

Preferujeme uchazeče s rozvinutým analytickým myšlením, aktivním přístupem ke studiu a schopností týmové práce.

To ostatní se naučíte u nás.

Rozmanitost

Bez popisku

Energetická politika se prolíná mnoha oblastmi fungování společnosti. Témata jako klimatická změna,  dostatek zdrojů pro hospodářský rozvoj nebo bezpečnost dodávek energetických komodit patří mezi hlavní výzvy současnosti.

Vyberte si téma, které vás zajímá, a soustřeďte se na něj. Jak? Výběrem předmětů, stážemi nebo tématem diplomové práce. 

S jakými tématy se na MVEB setkáte?

Vztah energetiky a životního prostředí
Klimatická změna a lokální znečištění ovzduší jsou průvodním jevem neustále rostoucí spotřeby energie. Jak přesně je s nimi energetika propojena a co se s tím dá dělat?

Hospodářský rozvoj a energetická chudoba
Dostupnost levné energie urychluje hospodářský rozvoj a zvyšuje kvalitu života. Jak zajistit dostupnost energií pro všechny skupiny obyvatel? Jak zároveň zkrotit spotřebu tradičních zdrojů, které poškozují životní prostředí?

Technologický rozvoj a inovace
Jak fungují současné a nastupující energetické technologie? Jakým způsobem jejich limity omezují možnosti energetické politiky?

Geopolitika dodávek energetických komodit a energetická bezpečnost
Co se dá dělat se závislostí na nestabilních regionech? Jak zajistit stabilní dodávky energií? Jak porozumět ropným šokům a plynovým krizím?

Energetická tranzice
Přechod k nízkouhlíkové energetice nejsou jen obnovitelné zdroje. Tranzice přinese decentralizovanou výrobu energie, nové obchodní modely, nové hráče na trzích, nové zájmové skupiny a nová pravidla pro rozhodování.

Principy a dilemata tvorby energetických politik
Jak se utvářejí energetické politiky v různých částech světa? Jaké cíle sledují a jaké nástroje využívají? Jaké jsou jejich silné a slabé stránky? Odpovědi na tyto otázky zajímají firmy, instituce i neziskový sektor.

Rozvoj energetických projektů na lokální úrovni
Lokální opozice a přijetí na místní úrovni patří mezi hlavní témata uvádění energetických politik do praxe. Jak se utváří konsensus mezi investory a místními obyvateli? Jaké jsou doporučené postupy a jaké kroky mohou být problematické?

Nastavení a regulace energetických trhů
Sociální, environmentální a hospodářské politiky ovlivňují nastavení energetických trhů. Trhy a jejich fungování na druhou stranu určují podobu a úspěšnost těchto politik. Jak se v tom vyznat?

Energetická politika Evropské unie
EU má podstatný vliv na podobu národních energetických politik. Málokdo se v ní orientuje tak, jako naši absolventi.

Uplatnitelnost

Bez popisku

Bez ohledu na to, čemu se rozhodnete věnovat podrobně, díky znalostem, schopnostem a dovednostem, které u nás získáte, snadno získáte práci v oboru.

Kde pracují absolventi?

V institucích utvářejících českou energetickou politiku
Úřad vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Operátor trhu s energiemi.

V energetických firmách
ČEZ, Innogy, E.ON, Slovenské elektrárně, MND.

V konzultačních společnostech
Deloitte, Energy Analytics, EGÚ Brno, Grayling.

V neziskových a zájmových organizacích
Šance pro budovy.

Ve vědě a výzkumu
Postgraduální studium - třeba na naší katedře.

Mezinárodní přesah

Bez popisku

Paralelně nabízíme anglický program Energy Security Studies, který má s MVEB spoustu společných předmětů. V nich si zlepšíte angličtinu a seznámíte se se studenty z celého světa.

Se zahraničími experty, jako je například James Henderson z Oxford Institute for Energy Studies, se u nás budete setkávat pravidelně.

Případně můžete vyrazit za nimi - k dispozici máte více než deset stipendijních programů, s jejichž pomocí můžete vycestovat na studijní pobyt nebo stáž do více než 150 zemí světa.

Propojení s praxí a komunita

Bez popisku

Prakticky orientované předměty, výjezdy na exkurze do institucí, firem a jejich technických provozů jsou nedílnou součástí programu. Leccos nového se na nich dozvíte a vytvoříte si síť kontaktů, která vám pomůže domluvit si stáže a získat zaměstnání.

Nebo si stáž a práci můžete domluvit s pomocí našich absolventů v rámci uzavřené facebookové skupiny. Většina našich studentů má díky tomu stálé zaměstnání v oboru ještě před dokončením studia. Někteří se k nám jako absolventi vracejí - třeba právě do prakticky orientovaných předmětů.

Brno

Bez popisku

Opravdu? Brno?

Opravdu. Brno je podle srovnávacího hodnocení studentů samotných jedno z pěti nejlepších studentských měst na světě.

Kulturní a noční život v Brně sklízí chválu v New York Times nebo The Guardian. Co dalšího vás bude v Brně bavit?

Masarykova univerzita

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info