Absolventi

Bez popisku

"Přerod energetického systému je realitou a bude vyžadovat odborníky s širokým přesahem znalostí. Díky MVEB můžete být jedním z nich!"

Dan Měsíc, EU Affairs, ČEZ

Danův příběh

"Někdy v 11 letech jsem viděl přitroublou americkou komedii o dvou holkách, co odjedou na prázdniny k dědečkovi – velvyslanci USA ve Francii. Film byl o ničem, ale uchvátil mě svět diplomacie a v hlavě se mi uhnízdil brouk, co mi říkal, že bych chtěl být diplomat.

V 17 jsem viděl film „Thank you for smoking“ a řekl jsem si, že pokud mi to nevyjde s diplomacií, tak by mě mohlo bavit být lobbistou. Teď mi táhne na 30, mám za sebou více jak dva roky jako specialista na energetickou a klimatickou politiku EU na Úřadu vlády a nyní zastupuji ČEZ v Bruselu. Jinými slovy jsem si splnil dva profesní plány do tří let po promoci a vděčím za to FSS a především programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost. Dodnes žiju z toho, že nás učili (hodně, hodně, fakt hodně) kriticky myslet, analyzovat, rozlišit gró a nepodstatný balast a vnímat svět v jeho komplexnosti. To na jiných školách chybí a FSS má neskutečnou komparativní výhodu.

Konkrétně k energetice jsem se dostal tak, že jsem se ve třeťáku rozhodoval, jestli na mezinárodní vztahy a energetickou bezpečnost nebo na hospodářskou správu a mezinárodní vztahy. Půjčil jsem si v knihovně knížku o energetické bezpečnosti a tak mě to chytlo, že jsem si vybral obor, profesní zaměření a knížku jsem si rovnou objednal a dodnes ji mám v kanceláři.

Shrnuto a podtrženo, škole vděčím za to, že jsem tam, kde jsem a plním si svůj profesní i životní sen. Jen doufám, že si brzy nepustím další film, kvůli kterému bych se rozhodl stát se třeba botanikem. To bych byl nahranej."

Bez popisku

"Studium na MVEB člověku otevírá spoustu nových možností."

Yuliya Ostrenko, manažer rozvojové lokality Špitálka, EU H2020 projekt RUGGEDISED

Yuliyin příběh

“Na magisterské studium jsem šla s přesvědčením, že jsem na správném místě. Rychle jsme se zkamarádili se spolužáky, a to i díky náročným  skupinovým projektům a analýzám, které po nás v rámci řady předmětů chtěli. Získala jsem tak celoživotní přátelství a naučila jsem se pracovat v týmu.

Velkou výhodou programu je, že energetika je součástí každodenního života a promítá se skoro do všech oblasti, které vás můžou napadnout. Po studiu tak nejste ničím limitovaní a můžete se vydat v podstatě jakýmkoliv směrem.

Já jsem se, mezi liberalizačními balíčky, trhy s  ropou s plynem, klimatickou politikou EU a mnoha dalšími tématy, našla v rozvoji konceptu Smart City. Během psaní diplomové práce na toto téma jsem spolupracovala s brněnským magistrátem, kde jsem po škole rovnou zůstala pracovat na evropském projektu RUGGEDISED. Teoretický rámec mojí diplomové práce se tak proměnil v moji každodenní pracovní agendu.”

Bez popisku

"MVEB? Ľudský prístup k výuke, podpora zo strany vyučujúcich a široká sieť prepájajúca absolventov a študentov."

Lubi Bodišová, Odbor medzinárodnej spolupráce, OKTE

Lubin příběh

"Rozhodovanie je pre mňa väčšinou náročný, zdĺhavý a vyčerpávajúci proces. Zaujímavé je, že pri výbere vysokej školy to tak nebolo - hneď ako som absolvovala deň otvorených dverí na FSS, vedela som, čo a kde chcem študovať. Táto automatická voľba sa ukázala ako jedna z najlepších, aké som kedy urobila. 

Odbor medzinárodné vzťahy a energetická bezpečnosť je totiž svojím obsahom aj formou jedinečným programom, ktorý otvára dvere do rôznych odvetví energetiky. Jednou z nepochybných výhod je, že výuka nie je zameraná iba na politické aspekty energetiky, ale tiež na ekonomické a technické, bez znalosti ktorých sa v tomto sektore človek ďaleko nedostane.

V mojej súčasnej práci referenta medzinárodnej spolupráce u slovenského operátora trhu s elektrinou využívam veľa z toho, čo som sa naučila v škole - a to nie len vedomosti z oblasti obchodovania s elektrinou, ale tiež zo simulácií medzinárodných vyjednávaní či písania kritických textov."
Bez popisku

"Na MVEB jsem se naučil argumentovat vlastní názor a zároveň respektovat názory druhých."

Tomáš Trubačík, Šance pro budovy

Tomův příběh

"Vždycky jsem sledoval světové dění a chtěl jsem rozumět světu kolem sebe. Asi i proto jsem si vybral studium FSS a obor Mezinárodní vztahy, byť jsem tehdy vůbec netušil, co mi přinese.

Někdy během bakalářského studia jsem si zapsal volitelný předmět, kde jsem se poprvé výrazněji setkal s tématy energetiky. Bylo to myslím něco o energetické bezpečnosti. Každopádně to bylo něco, kde najednou vyvstalo plno nových, zajímavých a na rozdíl od ostatních předmětů relativně neteoretických pojmů. Člověk najednou řešil druhy ropy, trasy ropovodů, strategické zásoby a přišlo mi to jako příjemná změna. Proto jsem se pak přihlásil i na magisterské studium.

Na jednom školou pořádaném kulatém stole k energetické koncepci ČR jsem pak seděl u stolu, který měl prosazovat politiku energetických úspor. Naši skupinku studentů tam měl na starost můj současný šéf, který asi měsíc po skončení akce skrze školu oslovil studenty s nabídkou pracovní pozice. Přihlásil jsem se a od té doby řeším evropskou energetickou a klimatickou legislativu, chodím na různé pracovní skupiny na ministerstvech a vyjadřuji se k českým koncepcím a navrhované legislativě.

Světu sice stále nerozumím, ale práce mi dává smysl a věřím, že celkově měním svět k lepšímu, což je něco, co jsem jako celoživotní skaut chtěl vždycky dělat."

Bez popisku

"Na MVEB jsem zjistila, jak je energetika zajímavá a čím vším se lze vůbec zabývat"

Zuzka Kulichová, konzultační společnost EGÚ Brno

Zuzčin příběh

"Energetika se může pro absolventy FSS zdát být jako dost pragocentrický obor – můžete jít pracovat na ministerstva, do ČEZu, OTE, ERÚ, spousty pražských analytických firem atd. Ale co Brno? Já jsem hrdá, že můžu pracovat právě v brněnské firmě EGÚ Brno a být tak součástí velké energetiky.

Když jsem do EGÚ nastupovala, moc jsem nevěděla, co čekat, protože firma se zabývá spíše technickými analýzami, predikcemi fungování trhů nebo modelováním fungování sítí. Velmi rychle jsem ale pochopila, že zdánlivá nevýhoda humanitního vzdělání může být výhodou.

V technických věcech, které jsem ke své práci potřebovala, jsem se díky kvalitnímu základu ze studia rychle zorientovala, a navíc mám kolem sebe spoustu kolegů, kteří mi vše rádi vysvětlí. Naopak znalosti evropské legislativy a vývoje energetických politik jsem mohla v nových projektech využít hned po škole.

Samozřejmě se ale stále mám co učit, s každým dalším zadáním přichází i něco nového k prozkoumání, a to mě opravdu baví. Celkově, svět energetiky je opravdu zajímavý, pravidelně se srtkávám s odborníky na velmi různorodá témata, což mě posouvá dál. Jo, a jako žena nikdy nemusím stát frontu na záchodky. Takže jo, pojďte dělat energetiku!"

Bez popisku

"Rodinné prostředí a výborný tým vyučujících, se kterými je radost spolupracovat."

Eliška Trmalová, ČEPS

Eliščin příběh

"V páté třídě jsem na škole v přírodě navštívila vodní elektrárnu a ta jednoduchost a elegance výroby elektřiny mě fascinovala natolik, že jsem o ní vzala knížku a dokonce jsem jí do odjezdu i celou přečetla. Pamatuji siže na mě kamarádka listující Bravo girl nevěřícně koukala a pak prohodila, že jsem ‚nějaká divná.

Moje zájmy byly odmalička velmi široké, ač jsem si uvědomovala, že se nelze věnovat všemu, ostatně ne každý je Jára Cimrman, a tak mě cesta k energetice vedla oklikami. Během bakaláře jsem absolvovala stáž na Prague Security Studies Institute, kde jsem se dozvěděla o studijním programu zaměřeném na energetickou bezpečnost na FSS. Tam někdy mi došlo, jak moc mě tohle téma zajímá. 

Moje motivace studovat energetickou bezpečnost je vidět i v ochotě tvořit protiproud a jezdit každý týden Prahy do Brna přes D1. Studium v Brně mě obohatilo nejen po stránce jazykové, kdy jsem zjistila, že rožnout neznamená jen něco podpálit, ale zejména po stránce vědomostní. Je zde výborný tým mimořádně znalých vyučujících, kteří jsou navíc skvělými lidmi a je radost s nimi spolupracovat.

Díky malému počtu studentů je prostředí spíše rodinné, čehož si vážím. Člověk je tak hodnocen za práci, kterou celou dobu odvádí a nejen za náhodné natipování kroužkovacích odpovědí. Studium MVEB má skutečně za cíl zvýšit naše šance na pracovním trhu, a ač by se to dalo označit za elementrární cíl studia, mám pocit, že ne všude je to samozřejmostí. Pokud má někdo zájem studiem jen prolézt, tento obor pro něj není. 

Během studia jsem pracovala na částečný úvazek v poradenské firmě a poté ve společnosti Nano Energies. Nyní se chci zaměřit na mezinárodní spolupráci v energeticeEnergetika je naprosto esenciální pro vývoj společnosti, proto mě tolik okouzlila. Může vyvolávat i smiřovat konflikty, dokáže chránit přírodu i ji ničit. Fascinuje mě svou všudypřítomností a naší absolutní závislostí na ní, kterou si občas nechceme přiznat. Představuji si, že až jednou dokážeme provádět jadernou fúzi na komerční úrovni, lidstvu ubyde řada vrásek na čele a nám i nějaká ta práce."

Bez popisku

"MVEB je moderní a otevřený program, který formuje silné, sebevědomé a vzdělané osobnosti."

Pavel Svoreň, investiční skupina PORTIVA

Pavlův příběh

"Ve čtvrtém ročníku gymnázia se většina mých spolužáků rozhodla jít na ekonomku, práva nebo medicínu. Já jsem v tomto období náhodou zjistil, že existuje obor, který si říká Mezinárodní vztahy a rozhodl jsem se s ním udělat díru do světa. Budoucnost mi ale brzy ukázala, že se mé další životní kroky nebudou skládat ze zastupování České republiky a vyjednávání mezinárodních smluv.

Univerzita mě krůček po krůčku formovala, rozvíjela mou osobnost a díky tomu jsem nakonec našel směr, který mi byl nejbližší. V rámci magisterského studia jsem zvolil program MVEB. Získané základy v oboru energetiky s backgroundem v oblasti ekonomické, technické i geopolitické mi umožnily v začátku kariéry reagovat na požadavky zaměstnavatele i partnerů a otevřely mi cestu k rozvoji mnoha směry.

Nyní už mě neživí jen energetika. Vedu investiční skupinu s výrazně širším záběrem napříč mnoha obory. Realita ukazuje, že se i tato výzva dá zvládnout se vzděláním ze sociálních věd. Stačí mít kritické myšlení, racionální přístup, zdravý rozum a být slušný. Nejen obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost, ale celá FSS toto myšlení ve svých studentech buduje."

Bez popisku

"Studijní prostředí na MVEB člověka "nakopne" a naučí ho, že to, co se dřív zdálo nemožné, může být otázkou třeba jen jednoho emailu."

Zuzka Vacková, Odbor rozvoje trhu, Operátor trhu s energiemi

Zuzčin příběh

"Už na gymplu mě hodně bavilo sledovat politiku a učit se "slepé mapy". Jít studovat mezinárodní vztahy pro mě proto byla jasná volba.  Nebylo to však úplně jednoduché rozhodnutí. Hodně lidí mi v té době radilo, abych si vybrala raději nějaký praktičtější, míň akademický obor, se kterým v budoucnu lépe najdu uplatnění. Ještě, že jsem je neposlechla! Už při bakalářském studiu jsem pochopila, že na Katedře mezinárodních vztahů vyučují a působí špičkoví odborníci, kteří jsou té praktické zahraniční politice mnohem blíže, než by se na první pohled mohlo zdát. 

Studium na MVEB většinu z nás motivovalo vyhledávat příležitosti k využití našich teoretických znalostí v praxi - účastí na odborných stážích, studijních pobytech, letních či zimních školách apod. A katedra tento zájem dokáže náležitě ocenit a poskytnout mu svou plnou podporu. 

Bez znalostí a zkušeností, které jsem získala při studiu na MVEB, bez inspirujícího prostředí FSS a také bez "toho jednoho emailu" bych pravděpodobně právě teď nepracovala pro společnost OTE na rozvoji vnitrodenního trhu s elektřinou a mezinárodní spolupráci, nestrávila krásný semestr na University of Helsinki a finské léto na české ambasádě, nepotkala mnoho inspirujících lidí a skvělých přátel. 

Nebojte se taky chytnout příležitostí, jaké vám studium MVEB nabízí, a začněte si jich plně užívat."

Bez popisku

"Voľbu štúdia MVEB považujem za jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som ako mladý, životom “blúdiaci”, človek mohla urobiť 😊."

Patrícia Brhlíková, Odbor rozvoja energetických trhov, Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Patríciin příběh

"Dnes viem, že energetika predstavuje veľmi komplexné odvetvie, v ktorom sa človek nezaobíde len s vyhranenými znalosťami jedného odboru. A to presne odbor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnosť ponúka - vzácnu kombináciu rôznych pohľadov na svetovú energetiku, a to všetko cez prizmu spoločensko-vedného výskumu.

Veľkou výhodou je aj veľká podpora katedry v prípade, ak má študent záujem absolvovať stáže a nazbierať tak vzácne pracovné skúsenosti už počas štúdia. Aj na základe svojich skúseností si myslím si, že práve táto synergia umožňuje programu “produkovať” mladých profesionálov, ktorí majú európskemu trhu čo ponúknuť.

Veľmi si preto vážim energiu a neúnavnú prácu vyučujúcich a vedenia fakulty, vďaka ktorým štúdium MVEB pokladám za jedno z najlepších rozhodnutí môjho života."

Bez popisku

"Na bakaláři jsem si ze zvědavosti zapsal předmět o energetice - netušil jsem, že právě tento předmět nastartuje mojí budoucí kariéru."

Honza Čiampor, Odbor energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Honzův příběh

"Přihláška na MVEB byla mojí jedinou volbou a dodnes hodnotím jako jednu z nejlepších v životě. Zaměření předmětů v rámci studijního plánu umožňuje studentům porozumět politickým, ekonomickým, environmentálním a technickým aspektům energetiky.

Styl výuky a přístup vyučujících zas pomáhá rozvíjet analytické a kritické myšlení. Jsem přesvědčený, že právě kombinace kvalitní výuky a rozvoje kritického myšlení je největší přidanou hodnotu programu a myslím si, že v ČR nemá konkurenci.

Studium tohoto programu mi poskytl základ, na kterém jsem začal budovat svojí kariéru. V závěru studia jsem začal pracovat na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se věnuji tvorbě a vyhodnocování politiky v oblasti energetické účinnosti."

Bez popisku

"Zajímavý mix progresivních vyučujících, přednášejících z české praxe a zahraničních lektorů."

Honza Sádlo, Public Affairs, konzultační společnost Grayling

Honzův příběh

"Když jsem se po bakaláři rozmýšlel, co dál, energetika byla jasná volba. U rodáka z uhelného regionu doma alespoň konečně pochopí, na co to celé studium sociálních věd vlastně je.

Tedy v tu dobu to byl studijní program, který za sebou měl historicky první semestr výuky. Spousta lidí z fakulty nevěřila, že by Energetická bezpečnost měla mít na FSS místo. Pro mě byl ale zárukou kvality Břetislav Dančák a po prvním absolvovaném semestru jsem věděl, že jsem vybral skvěle. No a když jsem se po magistru rozmýšlel, co dál, energetika byla jasná volba!"

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info